Luulekonkurss “Sahtlist netti” 2011

Sahtlist netti 2011 finalistide paremusjärjestus ning žürii poolt antud hinded:
 
 
 
 
 
 
Palju õnne kõikidele finalistidele, publiku lemmikule ning esikolmikule!!!
 
Virtuaalne luulekonkurss “Sahtlist netti” sai oma nime 2005-ndal aastal kui Rauno Märks Uuno raadios projektist rääkides arvas, et selline konkurss peaks kindlasti ka oma nime omama. Luulekonkursi muudab eriliseks täielik virtuaalsus ning võimalus jääda konkursist osalejal lõpuni anonüümseks.
Konkursist võivad osa võtta kõik soovijad, kui täidetud on allpool toodud osalemistingimused.
 
 
 
 
Koostöös Digira OÜ-ga ilmub veidi pärast luulekonkursi lõppüritust kokkuvõttev e-kogumik, kus on ära toodud osa kõikide finalistide loomingust.
 
Loe luulekonkursil osalevaid luuletusi üks haaval või pdf failis: Luuletused.pdf
Publiku lemmiku valimine toimub Facebookis Hea Tegu lehel kuni 15.12.2011. Anna oma hääl siin. Igal ühel on 1 hääl, ehk kui keegi annab hääle mitmele luuletusele, siis kõik tema hääled annuleeritakse. Publiku lemmikuks osutub 15.12 südaöösel enim hääli saanud luuletus.
 
 
Ajakava:
15.09.-16.10. – luuletuste edastamine korraldajaile
17.10.-06.11. – žürii valib välja finalistid, algab publiku lemmiku valimine
07.11.-27.11. – finaali pääsenud luuletajad edastavad korraldajaile lisaks 3 luuletust
28.11.-16.12. – žürii hindab finalistide loomingut
17.12. – lõppüritus, kus esitletakse finalistide loomingut ning jagatakse parimaile auhindu.
Üritus Pärnu Kuursaalis algab kell 16.00 ja kestab kuni 3 tundi!
 
Osalemistingimused:
  • Luulevõistlusel konkreetset teemat ei ole;
  • Luuletus ei tohi olla lühem kui 12 rida;
  • Luuletus ei tohi olla pikem kui 60 rida;
  • Luuletus peab olema eesti keeles;
  • Võõrkeelseid sõnu ega väljendeid ei tohi kasutada;
  • Esimeses voorus peab iga autor esitama 2 luuletust;
  • Luuletused peavad olema saadetud mailitsi aadressilkonkurss@teehead.ee hiljemalt 16.10.2011;
  • Võistlusest osavõtuks tuleb teatada oma kontaktandmed: kontakttelefon, mailiaadress, aadress, sugu, vanus, ees- ja perekonnanimi ning kirjanikunimi. Avalikustatakse vaid kirjanikunimi (selle puudumisel autori nimi). Heategevusühing Hea Tegu MTÜ omandab kõik konkursist osa võtvate teoste õigused tingimusel, et kõikjal märgitakse ära autori nimi;
  • Avalikustatakse vaid finaali pääsenud luuletajate (kirjaniku)nimed.
Hindamine
1. voorus hindab žürii luuletusi kolme palli skaalal:
2 punkti – hea luuletus;
1 punkt – keskpärane luuletus;
0 punkti – kehv luuletus.
 
Žürii käest saadud punkte ei avalikustata, ka ei avalikustata tekkinud paremusjärjestust. Teise vooru ehk finaali pääsevad kahe luuletuse kokkuvõttes 30 enim punkte saanud luuletajat. Finalistid peavad saatma seejärel žüriile hindamiseks veel 3 luuletust, mis antakse seejärel luuletajate kaupa uuesti žüriile hindamiseks.
 
Finaalis hindab žürii luuletajaid eurovisiooni hindamissüsteemis, ehk:
1 koht – 12 punkti;
2 koht – 10 punkti;
3 koht – 8 punkti;
4 koht – 7 punkti;
5 koht – 6 punkti;
6 koht – 5 punkti;
7 koht – 4 punkti;
8 koht – 3 punkti;
9 koht – 2 punkti;
10 koht – 1 punkt.
 
 
Žürii liikmed:
Proua Ingrid Rüütel (patroon)
Kuursaali esindaja
Birgit Varjun
Rauno Märks
Venno Loosaar
Juku-Kalle Raid
Contra
Sven Kivisildnik
Chalice
Margus Prangel
Liisi Koikson
Olavi Ruitlane
Jaan Elgula
Liina Vahter
Jaagup Kreem